Statspriset 2010

Skärgårdsteatern tilldelades staten pris för scenkonst år 2010