Skärgårdsteaterns väl

Skärgårdsteatern har över fyrtio år på nacken. Vi har producerat hundratals föreställningar som setts av över sextiotusen personer. Vi har under årens lopp bestått av över trehundra entusiaster.

Nuförtiden kan vi räkna med ett återkommande stöd från ett ansenligt antal fonder och organisationer. Och publikstödet har alltid varit intakt

Men trots all välvilja är verksamheten inte självklar. Det vittnar ett antal år på åttiotalet om, då de ekonomiska bidragen inte räckte till för att genomföra den årliga sommarturnén.

För att garantera kontinuiteten grundade vi 2007 Skärgårdsteaterns Väl r.f., en ideell stödförening vars huvuduppgift är att äga och underhålla en båt som sedan Skärgårdsteatern till självkostnadspris disponerar över varje sommar.

Med i första hand privata medel köpte några Skärisveteraner trålaren m/s Sälö och överlät den i föreningens ägo. Båten är byggd på svenska västkusten 1939, 19 m lång, 6 m bred. En ärevördig men ålderstigen dam alltså, dock totalrenoverad under nittiotalet. Alla som ägt en gammal båt vet att jobbet aldrig tar slut. Det finns alltid nånting att reparera eller förbättra. Så också på Sälö. Vi har installerat värme och varmvatten, byggt om bastun, låtit sandblästra och måla skrovet, som ursprungligen är ek, numera betongbelagt. Vi har snickrat, målat och fejat. Men det är, i motsats till mycket annat kneg ett roligt jobb. Bara man har tid. Och lite pengar. Hittills har vi fått stöd från Centralkonstkommissionen, Svenska Kulturfonden, Wärtsilä, Otto Malms fond, Wilhelm Thurings stiftelse, Folkhälsan och Henning Mankell. Det är vi ödmjukt tacksamma för. 2010 erhöll vi Statens Scenkonstpris, en av de finaste utmärkelser man kan få i branschen. Det är vi stolta över. Vi jobbar vidare för att teatervänner i skärgården varje sommar skall få möjlighet att besöka Skärgårdsteaterns föreställningar.

Dick Idman

styrelseordf.

0